יום ראשון, 6 ביולי 2014

ח"כ מוטי יוגב אודות ביקורתו כלפי החוקה של הבית היהודי + תגובות של חברי מרכז המאשימים את יו"ר הבית היהודי נפתלי בנט בגניבת המפלגה


לכבוד:
חברי מרכז הבית היהודי
שלום וה' עמכם
הנדון: טיוטת חוקת הבית היהודי – התייחסות
"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו..." (דברים לב')
כולנו מזועזעים מרצח הנערים, אייל, נפתלי וגיל-עד הי"ד, שולחים חיזוק ותנחומים למשפחות יפרח, פרנקל ושער.
מלכתחילה העדפתי שלא לעסוק בימים אלו בענייני מפלגה פנימיים, אך לצערי נכפה עלינו לוח זמנים מפלגתי.

"דיני ממונות בשלושה" כך נפתחת מסכת סנהדרין, באמירה שאפילו נושאים פשוטים שבין אדם לחברו,
ראוי שידונו ויוחלטו לא על ידי היחיד.
קל וחומר בענייני ציבור. אין זה ראוי ואין זה נכון, לתת את סמכות ההחלטה בידי אדם אחד.

ראשי מפלגה החפצים להנהיג ציבור בעם ישראל, הנציגים הנבחרים לכנסת וכן כל המוסדות החוקתיים במפלגה: מזכירות המפלגה,
נשיאות המרכז, ועדת הבחירות, בית הדין, ועדת הביקורת ויתר המוסדות החוקתיים, ראוי שייבחרו על ידי הציבור ולא על ידי דן יחיד הוא היו"ר,
או שיוכתב בהם מראש רוב של מכהנים אותם יקבע היו"ר.

הציונות הדתית היא ב"ה תנועה ציבורית חשובה, גדולה ומגוונת. ראוי שנבחריה ומוסדותיה ייבחרו באופנים ציבוריים ודמוקרטיים
ולא באופן בלתי מאוזן של החלטות בלעדיות של היו"ר, זאת בלי כל קשר ליו"ר זה או אחר שייבחר.

מתן הסמכות להחלטת היו"ר באופן בלעדי וגורף בחוקה, כך גם בכל סוגיה שאינה מופיעה בתקנון (סעיף 32),
זו בעצם סמכות אינסופית. יש בה משום הפיכת המפלגה לשלטון יחיד העלול לקרב פיצול ולא לשמר אחדות במחנה הציונות הדתית הרחב, אחדות החשובה לכולנו.

על כן אני מציע, שבכל מקום בו נכתב שהסמכות הבלעדית היא של יו"ר המפלגה, ייכתב במקום זאת סמכות מרכז המפלגה או גוף שימונה על ידי המרכז.
מרכז המפלגה הוא זה שיוסמך לדון ולהחליט בסעיף תקנוני זה או אחר או בכל החלטה שהחוקה לא נתנה עליה דעתה.

חושב שנכון להרחיב את ועדת החוקה ולצרף אליה נציגים מהאיחוד הלאומי – תקומה, על מנת להבטיח שנגיע יחד,
לחוקה והליכה משותפת ומאוחדת של ציבור הציונות הדתית לבחירות הבאות.

מטרת מסמך זה להביא לחוקה חדשה, ערכית ודמוקרטית, שתגדיל את כוח הבית היהודי בעם ישראל, את נציגותנו והשפעתנו בכנסת ובממשלת ישראל,
באופן רחב, ציבורי, דמוקרטי ומאוחד, עד שבע"ה נגיע גם לראשות הממשלה.

הגעתכם לישיבת המרכז ותמיכתכם בהצבעה חשאית, חשובה ביותר.

ב ב ר כ ה   ר ב ה   ו ב ש ו ר ו ת   ט ו ב ו ת ,
מרדכי (מוטי) יוגב

-        מצ"ב (למטה) רשימת ההסתייגויות, הצעותיי החדשות והחלופיות ונימוקי באופן פרטני.
-        בסעיפים המוניציפליים והסניפיים וכן יתכן שבסעיפים נוספים, יש ודאי מקום להסתייגויות נוספות מניסוח החוקה המוצעת.
תבוא ברכה על כל מי שיאיר את עיננו, או ישלח הסתייגויותיו למפלגה.


(כדי להגדיל את הטבלה יש ללחוץ על התמונות)

תגובות של חברי מרכז לתיקונים של יוגב:


מר יוגב הנכבד,
מסכים מאוד עם רוח הדברים שלך. מתפלא שמדירים את תקומה מאיזשהוא גוף בבית היהודי. אחדות המחנה חשובה מכל והיא שתביא אותנו לשורה הראשונה של הנהגת המדינה. מי ששוכח מה הם מקורות היניקה של העוצמה שלו, לא יגיע רחוק.
אני שונא דיקטטורה וכל עוצמה שאין לה גבולות סופה שתסתאב ותפיל אתה את כל הסובבים אותה. ראה מקרה קדימה.
חוץ מזה, תמיכתו של יו"ר המפלגה בחוק הנועד לבטל את הפצתו של "ישראל היום" מעלה ספקות רציניים ביחס ליכולת שיקוליו ולהחלטותיו בתחומים אחרים. בוודאי שלא לתת לו את שרביט הבלעדיות. אין לשום אדם בעולם החוכמה הבלעדית. ציפיתי למשהו אחר כשבנט הופיע בזירה הפוליטית. לטובתו האישית ולטובת כולנו, הוא חייב לקבל את ההצעות שהעלית.
בברכה ובהצלחה,
 ----------------------------------------------------------

 חה"כ מוטי יוגב שלום.
אני מסכים עם דבריך שאין ראוי שבמפלגה דמוקרטית ההחלטות יתקבלו בידי אדם אחד. במפה הפוליטית של היום ניתן עוד למצוא שרידים למפלגות שזו היא דרכם, אך זה בוודאי לא מתאים לאופי של מפלגת שלטון.
אולם כדאי שנזכור שהאדם זה נבחר ע"י הציבור, וכמו שבמדינה לממשלה יש יכולת לבצע הרבה דברים מבלי להיוועץ בכנסת, צריך לאפשר ליו"ר המפלגה לעשות כן. יכולתה של מפלגה להתנהל באופן מאוחד והחלטי (מבלי לפנות למרכז בכל עניין) מגדיל את ערכה הן בעיני הציבור והן בפוליטיקה הכללית.
על כן, לענ"ד, עלינו להגביל את היו"ר בכך שכל דבר שע"פ החוקה המוצעת יש בלעדיות ליו"ר,  תינתן למרכז את האפשרות לערער על ההחלטה שלו ולבטלה ברוב רגיל. כך תהיה ליו"ר שליטה במפלגה מצד אחד, ולא תהיה סתירה עם רצון הציבור מהצד השני.
-----------------------------------------  


ישר כח.
העומד כיום בראש המפלגה הונה אותנו החיבור עם יש עתיד הוא אסון .
חבל שרק אתה ורק חבר הכנסת סיטבון מעיזים לעמוד מולו.
מילא שאיילת שקד תומכת בו אך מה עם חברי הכנסת האחרים לפעמים עדיף לשבת באופוזיציה ולא לעהיות שותף לעוול שנעשה .
חבר מפלגה שהונו אותו .
----------------------------------------

שבוע טוב,
1. אני לא יודע מי מוסמך במפלגה להצביע על החוקה אם זה רק המרכז אולי זה לא מספיק ויש להעביר את החוקה בפני חברי וועידת התנועה.
    החוקה הזו הינה רק המלצה והועידה יכולה להתייחס לסעיפים השונים ולשנותם.
    באם חברי המרכז הינם חברי הועידה אז כמובן בסמכותה להצביע על החוקה. זו הצבעה דמוקרטית.
2. יש להגביל את החוקה עד לכינוס הועידה הקרובה לאחר הבחירות, כאשר כינוס הועידה יהיה ברוב רגיל של חברי הועידה.
3. יש להתנגד בכל תוקף לסעיפים 45 ו-53.
4. אי אפשר להעביר למרכז כל החלטה שהיא זה יגרור את התנועה למצב ללא מוצא ויקשה על פעילות התנועה.
יש לי נסיון של 18 שנה כחבר בית הדין של הליכוד עד שהפטרתי, בשל העובדה שמינהלת הליכוד לא פעלה לפי החלטות שלנו. דרך אגב נשארתי חבר בית הדין למרות שעזבתי את המפלגה, בשל הנסיון הרב שצברתי.
בברכה ובהצלחה


 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה